¤ Susaa Egnshistoriske Forening ¤

Generalforsamling mandag, d. 13. marts 2017 på Glumsø Kro.

Ca. 100 personer var mødt op. Dirigenten – Søren Borch styrede slagets gang, formanden gennemgik årets forløb og kassereren regnskabet, alle bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt og kontingentet forblev uændret.

Så var det blevet tid til kaffe/te, hvortil der blev serveret smørrebrød og oste snitter.

Efter kaffen viste Jørgen Jensen udvalgte billeder fra Otto Nielsens glaspladesamling, på det store lærred, som Otto Høst kommenterede.

Flere i forsamlingen genkendte nogle af billederne og knyttede kommentarer til – vældig interessant.

Til sidst blev ”Glaspladesamlingsholdet” betænkt med blomsterbuketter til pigerne og vin til drengene.