¤ Susaa Egnshistoriske Forening ¤

Mandag d. 9. jan. var Suså Egnshistoriske Forening en tur på Sprogø og høre om det tidligere pige hjem, samt øens historie – ikke i ordets bogstaveligste forstand, men som tilhørere til Kurt Rehder’s spændende foredrag om Sprogø.

Af emner kan nævnes grundlaget for oprettelsen af pigehjemmet, De Kellerske Anstalter, ”racehygiejne” "dårligt arvemateriale", dagligdagen på øen - som foregik i systuen, på væveriet, i køkkenet og i landbruget, og den tvangssterilisation, der ofte var kvindernes eneste mulig for at slippe fra Sprogø.

Efter kaffepausen var det Sprogø’s historie, bygninger og Sund og Bælts nutidige anvendelse af øen det handlede om, endvidere omtale af busture, som er eneste mulighed for besøg på Sprogø.

 

Henvisning til yderligere Info:

Bog af Birgit Kirkebæk: ”Letfærdig og løsagtig – kvindeanstalten på Sprogø 1923-1961”

Busture: www.visitvestsjaelland.dk