Mejeriet Kølebæk I Glumsø. Billeder fra 75 års jubilæum.
          Mejeriets historie er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings
          Årsskrift fra 2006 på siderne fra side 32 til side 43.
          Fortalt af Ingrid Jensen og Ester Reffs.
Mejeriet Kølebæk I Glumsø. Billeder fra 75 års jubilæum. Mejeriets historie er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift fra 2006 på siderne fra side 32 til side 43. Fortalt af Ingrid Jensen og Ester Reffs.
Glumsø set fra Sømarksgården, hvor Sømarks Allé er i dag, 
Nyvej i forgrunden, 1945-50 Foto: Otto Nielsen
Glumsø set fra Sømarksgården, hvor Sømarks Allé er i dag, Nyvej i forgrunden, 1945-50 Foto: Otto Nielsen
G 00 00 02 	Glumsø set fra sydvest. År ca. 1950. Foto: Otto Nielsen.
G 00 00 02 Glumsø set fra sydvest. År ca. 1950. Foto: Otto Nielsen.
G 00 00 03	Glumsø set fra sydøst. Plænen i anlægget. Til venstre Skolevej nr. 3 den nye forskole. Forrest Glumsø camping og badestrand. Foto Svend Høst 1943
G 00 00 03 Glumsø set fra sydøst. Plænen i anlægget. Til venstre Skolevej nr. 3 den nye forskole. Forrest Glumsø camping og badestrand. Foto Svend Høst 1943
G 00 00 04	Glumsø fra øst. Østergård til højre. Til venstre Østergade nr. 30. Dr. Møller. Ca. 1950. Foto: Otto Nielsen.
G 00 00 04 Glumsø fra øst. Østergård til højre. Til venstre Østergade nr. 30. Dr. Møller. Ca. 1950. Foto: Otto Nielsen.
G 00 00 05	Glumsø set fra sydøst. Den høje bygning er Skolevej 3, forskolen. Ved siden af til højre er det Libertas Gartneri. Liberta havde gartnerforretning i Storegade nr. 23. Foto: Otto Nielsen
G 00 00 05 Glumsø set fra sydøst. Den høje bygning er Skolevej 3, forskolen. Ved siden af til højre er det Libertas Gartneri. Liberta havde gartnerforretning i Storegade nr. 23. Foto: Otto Nielsen
G 02 00 05	Bavelsevej ca. 1935-40. Den hvide bygning til venstre er tømrer Valdemar Petersens værksted. Værkstedet blev senere købt af Tømrermester Poul Hansen. Virksomheden er nu lukket og ejes af radioforhandler Lars Erik Jensen, Suså Radio. (1999) Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 05 Bavelsevej ca. 1935-40. Den hvide bygning til venstre er tømrer Valdemar Petersens værksted. Værkstedet blev senere købt af Tømrermester Poul Hansen. Virksomheden er nu lukket og ejes af radioforhandler Lars Erik Jensen, Suså Radio. (1999) Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 06 	Bavelsevej ca. 1935. Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 06 Bavelsevej ca. 1935. Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 07	Bavelsevej ca. 1963. Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 07 Bavelsevej ca. 1963. Foto: Otto Nielsen.
G 02 00 08	Bavelsevej ca. 1950. Gl. Kølebæk mejeri. Flyttet til Åsøvej nr. 1 i 1930. Det gamle mejeri på Bavelsevej blev revet ned ca. 1968 ved omlægning af Bavelsevej-Nyvej. Foto. Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek.
G 02 00 08 Bavelsevej ca. 1950. Gl. Kølebæk mejeri. Flyttet til Åsøvej nr. 1 i 1930. Det gamle mejeri på Bavelsevej blev revet ned ca. 1968 ved omlægning af Bavelsevej-Nyvej. Foto. Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek.
G 02 00 09 	Bavelsevej. Gl. postkort ca. 1920
G 02 00 09 Bavelsevej. Gl. postkort ca. 1920
G 02 00 10	Bavelsevej ca. 1920. Gamle Kølebæk mejeri til venstre. Bag mejeriet ved skorstenen ses vingerne på den gamle stubmølle på Sorøvej nr. 2, se billede G 22 02 01. Næstved ark. Foto: Larsen-Demuth.
G 02 00 10 Bavelsevej ca. 1920. Gamle Kølebæk mejeri til venstre. Bag mejeriet ved skorstenen ses vingerne på den gamle stubmølle på Sorøvej nr. 2, se billede G 22 02 01. Næstved ark. Foto: Larsen-Demuth.
G 02 03 01	Glumsø Købmandsgård, hvis historie kan dateres helt
tilbage til ca. 1842, men blev først rigtig Købmandsgård efter næringslovens indførelse i 1857. Billedet er fra ca. 1935. Foto: Otto Nielsen
G 02 03 01 Glumsø Købmandsgård, hvis historie kan dateres helt tilbage til ca. 1842, men blev først rigtig Købmandsgård efter næringslovens indførelse i 1857. Billedet er fra ca. 1935. Foto: Otto Nielsen
G 02 03 02	Luftfoto af Glumsø Købmandsgård fra 1957. Foto: Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek.
G 02 03 02 Luftfoto af Glumsø Købmandsgård fra 1957. Foto: Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek.
G 02 03 03	Glumsø Købmandsgård ca. 1965. Foto: Otto Nielsen.
G 02 03 03 Glumsø Købmandsgård ca. 1965. Foto: Otto Nielsen.
G 02 03 04	Glumsø Købmandsgård ca. 1965. Købmandsgården lukkede i 1981, og blev brugt bl.a. som cykelhandel, og på et tidspunkt som tøjbutik.  Foto: Otto Nielsen
G 02 03 04 Glumsø Købmandsgård ca. 1965. Købmandsgården lukkede i 1981, og blev brugt bl.a. som cykelhandel, og på et tidspunkt som tøjbutik. Foto: Otto Nielsen
G 02 03 05	Glumsø tidligere købmandsgård, blev ombygget til lejligheder i årene 1990 til 92. Foto: privat. 
Historien om Glumsø Købmandsgård er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 af Marianne Madsen og Anni Krag. På siderne 50 til 53.
G 02 03 05 Glumsø tidligere købmandsgård, blev ombygget til lejligheder i årene 1990 til 92. Foto: privat. Historien om Glumsø Købmandsgård er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 af Marianne Madsen og Anni Krag. På siderne 50 til 53.
G 02 05 01	Bavelsevej nr. 5. Smedje på venstre hjørne af skolevej og beboelse på højre hjørne af Skolevej. Smed Wamslers smedje. Senere blev smedjen overtaget af smed Stoksbjerg. Smedjen blev revet ned ca. 1990. Billedet er fra ca. 1940-45. Foto: Otto Nielsen.
G 02 05 01 Bavelsevej nr. 5. Smedje på venstre hjørne af skolevej og beboelse på højre hjørne af Skolevej. Smed Wamslers smedje. Senere blev smedjen overtaget af smed Stoksbjerg. Smedjen blev revet ned ca. 1990. Billedet er fra ca. 1940-45. Foto: Otto Nielsen.
G 02 05 02	Bavelsevej 5, Ca. 1995. Foto: ukendt.
G 02 05 02 Bavelsevej 5, Ca. 1995. Foto: ukendt.
G 02 05 03	Stoksbjergs smedje 13. april 1977. Foto: Jan Kronback Andersen
G 02 05 03 Stoksbjergs smedje 13. april 1977. Foto: Jan Kronback Andersen
G 02 05 04	Viggo Stoksbjerg. 13. april 1977. Foto. Jan Kronback Andersen
G 02 05 04 Viggo Stoksbjerg. 13. april 1977. Foto. Jan Kronback Andersen
G 09 02 04	Glumsøparken. Blok 2, opført 1966-67 i vinkel med blok 1. I forgrunden ses Kristoffersens gartneri. Foto: Otto Nielsen.
G 09 02 04 Glumsøparken. Blok 2, opført 1966-67 i vinkel med blok 1. I forgrunden ses Kristoffersens gartneri. Foto: Otto Nielsen.
G 09 02 05	Glumsøparkens blok 2 til højre og Kristoffersens gartneri i forgrunden. I baggrunden ses Carlsbergdepotet som ligger i Østergade. 1967-68. Foto: Otto Nielsen.
G 09 02 05 Glumsøparkens blok 2 til højre og Kristoffersens gartneri i forgrunden. I baggrunden ses Carlsbergdepotet som ligger i Østergade. 1967-68. Foto: Otto Nielsen.
G 09 02 06	Glumsøparken. Blok 2. Fotograf ukendt.
G 09 02 06 Glumsøparken. Blok 2. Fotograf ukendt.
G 10 00 01	Kirkestien set fra Nyvej mod Kirken. 1930-40. Foto: Otto 		Nielsen.
G 10 00 01 Kirkestien set fra Nyvej mod Kirken. 1930-40. Foto: Otto Nielsen.
G 15 21 01	Smutten. Billede fra ca. 1920 Personerne kendes ikke.   Foto: Måske gl. postkort.
G 15 21 01 Smutten. Billede fra ca. 1920 Personerne kendes ikke. Foto: Måske gl. postkort.
G 18 00 01	Realskolevej år ca. 1955. Foto Otto Nielsen.
G 18 00 01 Realskolevej år ca. 1955. Foto Otto Nielsen.
G 18 00 02	Realskolevej. Ca. 1955. Foto: Otto Nielsen.
G 18 00 02 Realskolevej. Ca. 1955. Foto: Otto Nielsen.
G 18 00 03	Realskolevej. Ca. 1955-60. Foto: Otto Nielsen.
G 18 00 03 Realskolevej. Ca. 1955-60. Foto: Otto Nielsen.
G 18 00 04	Realskolevej. Ca. 1900-1910. Fotograf ukendt.
G 18 00 04 Realskolevej. Ca. 1900-1910. Fotograf ukendt.
G 18 01 01 	Realskolevej 1 Købmand Plesners mølleri og kornhandel. 
I Butikken på billedet er Cykelhandel ”Qvick cykler”. År ca. 1967 Foto: Otto Nielsen.
G 18 01 01 Realskolevej 1 Købmand Plesners mølleri og kornhandel. I Butikken på billedet er Cykelhandel ”Qvick cykler”. År ca. 1967 Foto: Otto Nielsen.
G 18 05 01 	Realskolevej 5. Gl. Mellem og Realskole. Senere Suså Kommunekontor indtil Kommunalreformen i 2007, hvor Suså kommune blev lagt sammen med Næstved. Fotograf ukendt
G 18 05 01 Realskolevej 5. Gl. Mellem og Realskole. Senere Suså Kommunekontor indtil Kommunalreformen i 2007, hvor Suså kommune blev lagt sammen med Næstved. Fotograf ukendt
G 18 05 02	Realskolevej 5. Kommunekontoret blev udbygget med byrådssal og flere kontorer. År. 1980 Foto: Jan Kronback Andersen.
G 18 05 02 Realskolevej 5. Kommunekontoret blev udbygget med byrådssal og flere kontorer. År. 1980 Foto: Jan Kronback Andersen.
G 18 05 03	Realskolevej 5 Suså Kommunekontor 1984. Foto: Jan Kronback Andersen.
G 18 05 03 Realskolevej 5 Suså Kommunekontor 1984. Foto: Jan Kronback Andersen.
G 18 05 04	Glumsø Realskole 1914. Foto. Næstved arkiv.
G 18 05 04 Glumsø Realskole 1914. Foto. Næstved arkiv.
G 18 08 01	Glumsø afholdshjem på Realskolevej ca. 1910. Fotograf ukendt. Se artikel G 18 08 02.
G 18 08 01 Glumsø afholdshjem på Realskolevej ca. 1910. Fotograf ukendt. Se artikel G 18 08 02.
G 18 08 02	Glumsø afholdshjem. Avisartikel fra 24. januar 1899 i Ringsted Folketidende. Billedet.  Tekst oversat: Afholdshjem i Glumsø. Efter opfordring fra flere agter sadelmager Beiglin at oprette et afholdshjem i Glumsø i den nærmeste fremtid, for så vidt han dertil kan få den fornødne tilladelse – hvilket der antageligt ikke vil være noget til hinder for. Ansøgningen er for tiden fremsendt til sognerådets anbefaling
G 18 08 02 Glumsø afholdshjem. Avisartikel fra 24. januar 1899 i Ringsted Folketidende. Billedet. Tekst oversat: Afholdshjem i Glumsø. Efter opfordring fra flere agter sadelmager Beiglin at oprette et afholdshjem i Glumsø i den nærmeste fremtid, for så vidt han dertil kan få den fornødne tilladelse – hvilket der antageligt ikke vil være noget til hinder for. Ansøgningen er for tiden fremsendt til sognerådets anbefaling
G 18 11 01	Købmandsbutik, Realskolevej 11 i Glumsø. Butikken 
åbnedes i 1939 af Anna Nielsen, og var til stor glæde for eleverne på Realskolen, de kunne lige nå at købe slik i frikvarteret. Butikken lukkede igen i 1959. Foto. Privat.
Butikkens historie er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 på side 58
G 18 11 01 Købmandsbutik, Realskolevej 11 i Glumsø. Butikken åbnedes i 1939 af Anna Nielsen, og var til stor glæde for eleverne på Realskolen, de kunne lige nå at købe slik i frikvarteret. Butikken lukkede igen i 1959. Foto. Privat. Butikkens historie er beskrevet i Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 på side 58
G 19 00 01	Ringstedvej 1955-60. Til venstre tobaksforretning. Foto: 
			Nielsen.
G 19 00 01 Ringstedvej 1955-60. Til venstre tobaksforretning. Foto: Nielsen.
G 19 00 02	Ringstedvej. 1955-60. til venstre Glumsø kros Rejsestald. Rejsestalden er revet ned ca. 1975.  Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 02 Ringstedvej. 1955-60. til venstre Glumsø kros Rejsestald. Rejsestalden er revet ned ca. 1975. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 03 	Ringstedvej. 1955. Til højre P.M. Petersens elforretning. Foto: Otto Nielsen. P. M. Petersen fortæller om hans forretning i Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift 2005 fra side 25 til side 33.
G 19 00 03 Ringstedvej. 1955. Til højre P.M. Petersens elforretning. Foto: Otto Nielsen. P. M. Petersen fortæller om hans forretning i Suså Egnshistoriske Forenings årsskrift 2005 fra side 25 til side 33.
G 19 00 04	Ringstedvej. 1955-60. Til Højre ses Brugsen. Otto Nielsen fotoforretning, Ringstedvej nr. 2. P.M. Petersens elforretning, Ringstevej nr. 4. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 04 Ringstedvej. 1955-60. Til Højre ses Brugsen. Otto Nielsen fotoforretning, Ringstedvej nr. 2. P.M. Petersens elforretning, Ringstevej nr. 4. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 05	Ringstedvej. Ca. 1950. G 19 00 05	Ringstedvej. Ca. 1950. Til højre Glumsø brugsforening. Otto Nielsens fotoforretning, Ringstedvej nr. 2. P.M. Petersens elforretning, Ringstedvej nr. 4. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 05 Ringstedvej. Ca. 1950. G 19 00 05 Ringstedvej. Ca. 1950. Til højre Glumsø brugsforening. Otto Nielsens fotoforretning, Ringstedvej nr. 2. P.M. Petersens elforretning, Ringstedvej nr. 4. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 06	Ringstedvej. Som nr. G 19 00 04.
G 19 00 06 Ringstedvej. Som nr. G 19 00 04.
G 19 00 07	Ringstedvej. Som nr. G 19 00 02 Fotograf ukendt.
G 19 00 07 Ringstedvej. Som nr. G 19 00 02 Fotograf ukendt.
G 19 00 08	Glumsø bogtrykkeri. Og Håndværker Handels og Landbrugsbanken, Østergade 2. Glumsø Bageri & Konditori til venstre, Østergade 4. På hjørnet den gamle Brugs, år 1959. Bilen som er parkeret er en Opel P 1 Caravan årgang 1958. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 08 Glumsø bogtrykkeri. Og Håndværker Handels og Landbrugsbanken, Østergade 2. Glumsø Bageri & Konditori til venstre, Østergade 4. På hjørnet den gamle Brugs, år 1959. Bilen som er parkeret er en Opel P 1 Caravan årgang 1958. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 09	Ringstedvejs start fra Østergade.
Shell-tanken Østergade nr. 1. Den hvide Opel Record er en P1 model fra 1958. Året her er 1963.Huset til venstre med Efue på gavlen er Herbergshuset som hører til Glumsø kro. Her boede 
”Rasmus på laden”. Ham som før i tiden tog sig af gæsternes heste, og senere var det cyklerne, som han skulle stalde ind. Rasmus boede der ind i begyndelsen af 1950erne. Herbergshuset blev revet ned i 1975, til fordel for parkeringsplads. Foto. Otto Nielsen.
G 19 00 09 Ringstedvejs start fra Østergade. Shell-tanken Østergade nr. 1. Den hvide Opel Record er en P1 model fra 1958. Året her er 1963.Huset til venstre med Efue på gavlen er Herbergshuset som hører til Glumsø kro. Her boede ”Rasmus på laden”. Ham som før i tiden tog sig af gæsternes heste, og senere var det cyklerne, som han skulle stalde ind. Rasmus boede der ind i begyndelsen af 1950erne. Herbergshuset blev revet ned i 1975, til fordel for parkeringsplads. Foto. Otto Nielsen.
G 19 00 10	Ringstedvej, 1963, Otto Nielsens fotoforretning til venstre, Shell tanken og kroens Herbergshus til højre. Østergade i baggrunden, husene beskrevet ved nr. 19 00 08. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 10 Ringstedvej, 1963, Otto Nielsens fotoforretning til venstre, Shell tanken og kroens Herbergshus til højre. Østergade i baggrunden, husene beskrevet ved nr. 19 00 08. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 11 	Ringstedvej, 1963. Til venstre P.M.Petersens elektrikerforretning Ringstedvej 4. Til højre Ringstedvej 1 og 3. Lige ud ses Handels og Håndværkerbanken og Glumsø Bogtrykkeri i den høje bygning. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 11 Ringstedvej, 1963. Til venstre P.M.Petersens elektrikerforretning Ringstedvej 4. Til højre Ringstedvej 1 og 3. Lige ud ses Handels og Håndværkerbanken og Glumsø Bogtrykkeri i den høje bygning. Foto: Otto Nielsen.
G 19 00 12	Ringstedvej ca. 1963. Foto: Otto Nielsen
G 19 00 12 Ringstedvej ca. 1963. Foto: Otto Nielsen
G 19 00 18	Ringstedvej på hjørnet til Birke Alle’ Foto: Otto Nielsen
G 19 00 18 Ringstedvej på hjørnet til Birke Alle’ Foto: Otto Nielsen
G 19 00 19	Ringstedvej ca. 1900-1910. Gl.postkort.
G 19 00 19 Ringstedvej ca. 1900-1910. Gl.postkort.
G 19 01 01	Ringstedvej nr. 1 Vin og tobaksforretning. Foto: Otto Nielsen. Ca. 1950-55
G 19 01 01 Ringstedvej nr. 1 Vin og tobaksforretning. Foto: Otto Nielsen. Ca. 1950-55
G 19 02 01	Fotograf Otto Nielsen, Ringstedvej nr. 2, og Elinstallatør P.M. Petersen i nr. 4, ca. 1960 Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 01 Fotograf Otto Nielsen, Ringstedvej nr. 2, og Elinstallatør P.M. Petersen i nr. 4, ca. 1960 Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 02	Ringstedvej 2, Otto Nielsens fotoforretning. Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 02 Ringstedvej 2, Otto Nielsens fotoforretning. Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 03	Ringstedvej nr. 2, Otto Nielsens Foto & Atelier, 1950-55 Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 03 Ringstedvej nr. 2, Otto Nielsens Foto & Atelier, 1950-55 Foto: Otto Nielsen.
G 19 02 04 	Ringstedvej 2, som nr. G 19 02 01 Foto Otto Nielsen.
G 19 02 04 Ringstedvej 2, som nr. G 19 02 01 Foto Otto Nielsen.
G 21 00 01	Viadukten på Skullerupvej før 1947. Personerne ukendte. 
			Fotograf ukendt.
G 21 00 01 Viadukten på Skullerupvej før 1947. Personerne ukendte. Fotograf ukendt.
G 21 01 01	Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. 
Foto: Otto Nielsen. Huset er opført af Skovfoged Scrøder 	omkring 1930. den sidste skovfoged var Hans Josef 	Knudsen, under Næsbyholm Skovdistrikt indtil slutningen 	af 1970erne. Siden brugt til medarbejderbolig indtil 1990. 	Derefter blev det til udlejning. Blandt andet har 	Skuespiller Dirck Passers enke Hanne Passer boet der i 	1990erne. Siden er huset solgt fra Næsbyholm, og er nu 	privatbolig. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 01 Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen. Huset er opført af Skovfoged Scrøder omkring 1930. den sidste skovfoged var Hans Josef Knudsen, under Næsbyholm Skovdistrikt indtil slutningen af 1970erne. Siden brugt til medarbejderbolig indtil 1990. Derefter blev det til udlejning. Blandt andet har Skuespiller Dirck Passers enke Hanne Passer boet der i 1990erne. Siden er huset solgt fra Næsbyholm, og er nu privatbolig. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 02	Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. 
			Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 02 Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 03 	Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 03 Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 03 	Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 03 Skovfogedhuset i Østerskov, Skullerupvej nr. 1. 1945-50. Foto: Otto Nielsen.
G 21 01 05	Skullerupvej set gennem viadukten med Skovfogedhuset til venstre. År 1963. Foto Otto Nielsen.
G 21 01 05 Skullerupvej set gennem viadukten med Skovfogedhuset til venstre. År 1963. Foto Otto Nielsen.
G 22 00 01	Sorøvej mod vest u af byen. 14. september 2003. Foto: Jan 		Kronback Andersen.
G 22 00 01 Sorøvej mod vest u af byen. 14. september 2003. Foto: Jan Kronback Andersen.
G 22 02 02	Sorøvej 2 1958. Foto Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek. Tidligere mølleri og bageri. Se billede G 22 02 01. Ejendommen blev omkring 1960 revet ned og BP åbnede benzintank og autoværksted.
G 22 02 02 Sorøvej 2 1958. Foto Sylvest Jensen. Kgl. Bibliotek. Tidligere mølleri og bageri. Se billede G 22 02 01. Ejendommen blev omkring 1960 revet ned og BP åbnede benzintank og autoværksted.
G 22 02 03  	Sorøvej 2, BP tank v/Finn Friis Olsen. År 1974. Fotograf ukendt.
G 22 02 03 Sorøvej 2, BP tank v/Finn Friis Olsen. År 1974. Fotograf ukendt.
G 22 02 04	Stubmøllen omkring 1910. Foto: Næstved Arkivet.
G 22 02 04 Stubmøllen omkring 1910. Foto: Næstved Arkivet.
G 22 11 01	Købmandshandelen på Sorøvej nr. 11 i Glumsø. Huset er bygget i 1870 af Farver Holm. Laura og Jens Christian Pedersen åbnede købmandsbutik i 1928. På billedet står Laura ved benzinstanderen. Billedet er fra første halvdel af 1930erne. Foto Privat.
G 22 11 01 Købmandshandelen på Sorøvej nr. 11 i Glumsø. Huset er bygget i 1870 af Farver Holm. Laura og Jens Christian Pedersen åbnede købmandsbutik i 1928. På billedet står Laura ved benzinstanderen. Billedet er fra første halvdel af 1930erne. Foto Privat.
G 22 11 02	Købmandsbutikken på Sorøvej ca. 1950-55. Foto Otto Nielsen. I Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 på siderne 58 og 59 er en fyldestgørende historie om huset og butikken på Sorøvej 11, i Glumsø.
G 22 11 02 Købmandsbutikken på Sorøvej ca. 1950-55. Foto Otto Nielsen. I Suså Egnshistoriske Forenings Årsskrift 2014 på siderne 58 og 59 er en fyldestgørende historie om huset og butikken på Sorøvej 11, i Glumsø.
G 22 11 06	Købmand J. Chr. Pedersen Sorøvej 11 ca. 1935-40. Jens Christian var bror til Købmand Holger Pedersen i Østergade 7 Se G 33 07 01 Foto: Otto Nielsen.
G 22 11 06 Købmand J. Chr. Pedersen Sorøvej 11 ca. 1935-40. Jens Christian var bror til Købmand Holger Pedersen i Østergade 7 Se G 33 07 01 Foto: Otto Nielsen.
G 22 11 07	Købmand Jens Christian Pedersens købmandsbutik. Sorøvej 11 ca. 1935-40. Se også G 33 07 01 og G 22 11 06 Foto: Otto Nielsen.
G 22 11 07 Købmand Jens Christian Pedersens købmandsbutik. Sorøvej 11 ca. 1935-40. Se også G 33 07 01 og G 22 11 06 Foto: Otto Nielsen.
G 22 11 08	Købmand Ibsens butik. Ophørt i 1977. Foto: Jan Kronback Andersen. Billede fra 13. april 1977.
G 22 11 08 Købmand Ibsens butik. Ophørt i 1977. Foto: Jan Kronback Andersen. Billede fra 13. april 1977.

Gallery